Certifikater og myndigheder

ISO 22716

Produktionen af Desinfektion+ er udført under ISO 22716 og lever derfor op til de højeste kvalitetskrav og standarter.

Hvad er ISO 22716? Det er en international standard for god fremstillingspraksis (GMP) til kosmetikbranchen og stiller krav til grundlæggende principper for anvendelse af GMP i et anlæg, der fremstiller færdige kosmetiske produkter. Retningslinjerne sikrer en organiseret og praktisk håndtering af menneskelige, tekniske og administrative faktorer, der påvirker produktkvaliteten.

ISO 22716 sikrer en fast og streng tilgang til en organisations styring af kvalitetsproduktioner ved hjælp af praktiske metoder.

Metoderne og kravene dækker alt indenfor fremstilling, opbevaring, emballering, test og transportprocesser. Standarden fokuserer på høj produktkvalitet. Retningslinjerne er godkendt og accepteret af globale regulerende organer.

Følgende organer har godkendt ISO22716;

  • Food & Drug Administration (FDA) fra USA;
  • Det internationale samarbejde om kosmetikforordning (ICCR) som bl.a. dækker Danmark, hele EU, Japan, Brazilien, Canada og USA;
  • Den Europæiske Komité for Standardisering (Comité européen de normalisation og forkortes ”CEN”), med deltagelse af 17 lande, herunder Danmark.

ISO 9001

Produktionen af Desinfektion+ er også udført og produceret under ISO 9001 og du er derfor garanteret, at du kan købe et produkt som løbende har forbedret sig og opnået den højeste standard indenfor hygiejne. 

ISO 9001 er en kvalitetsledelsesstandard og et redskab til at indføre et effektivt ledelsessystem.

Denne internationale standard er et godt værktøj til styring af en lang række områder som kundetilfredshed, kvalitetsaudits, iværksætte løbende forbedringer, foretage leverandørstyring og skabe innovation og produktudvikling.

De første udgaver af ISO 9001 så dagens lys sidst i 80‘erne og i starten af 1990 blev de første danske virksomheder certificeret i henhold til denne standard. Standarden er i dag et meget værdifuld og et brugt ledelsesværktøj førende organisationer rundtom i hele verden.

Standarden har forpligtiget til løbende at iværksætte forbedringer under produktionen af Desinfektion+ og derved sikrer at vi alle opnår øget effektivitet.

For en lang række kunder er det af afgørende betydning, at have tillid til deres leverandører. Derfor er vi stolte over at Desinfektion+ gennem ISO 9001 kan bidrage til denne tillid mellem kunde og leverandør. En tillid som opretholdes gennem blandt andet virksomhedernes egne interne audits og de løbende efterprøvninger som certificeringsmyndigheden gennemfører og dokumenterer.

GMP

Desinfektion+ er fremstillet under GMP. 

Skal man f.eks. importere og distribuere medicin i Danmark kræver Lægemiddelstyrelsen blandt andet at der er anvendt ”god fremstillingspraksis” (GMP), og vi har også sikret at Desinfektion+ er produceret under GMP. 

GMP er et system til at sikre, at produkter konsekvent produceres og kontrolleres i henhold til kvalitetsstandarder. Det er designet til at minimere de risici, der er forbundet med enhver farmaceutisk produktion, der ikke kan elimineres ved test af det endelige produkt.

GMP dækker alle aspekter af produktionen fra udgangsmaterialer, lokaler og udstyr til træning og personlig hygiejne for personalet. Detaljerede skriftlige procedurer er vigtige for hver proces, der kan påvirke det færdige produkts kvalitet. Der skal være systemer til at give dokumenteret bevis for, at korrekte procedurer konsekvent følges på hvert trin i fremstillings-processen – hver gang et produkt fremstilles. Vi er stolte over, at kunne tilbyde et produkt der fuldt lever op til denne højeste produktionsstandard. 

Artikel 95 leverandører af aktivstoffer - ECHA

Med Desinfektion+ er du sikret, også for fremtiden. 

På grund af COVID19 og den pludsligt opståede epidemi, tillod miljøstyrelsen at importere hånddesinfektion fra nær og fjern. Kravene til fremstillingen og produkterne blev også sænket, så vi kunne sikre nok hånddesinfektion i Danmark. 

Desinfektion+ anvender aktivstof fra en ”EU Artikel95” producent. Det betyder, at selv da det pr. 30. juni 2020 igen blev forbudt at sælge og distribuere desinfektionsmidler udefra, så er Desinfektion+ stadig at finde i Danmark. Vi lever op til alle gældende krav og standarder. 

Desinfektion+ er produceret som et særlig godt produkt i funktionalitet og anvendelse.

Statens Serum Institut

Statens Serum Institut (SSI) sikrer forskningsbaseret sundhedsdokumentation, rationel udnyttelse af IT i sundhedsvæsenet og beredskab og forebyggelse i relation til smitsomme sygdomme, biologiske trusler og medfødte lidelser.

Statens Serum Institut (SSI) stiller krav til indhold i desinfektionsmidler, såvel til anvendelse på mennesker, som overflader. Statens Seruminstitut udgiver også Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer. 

Hånddesinfektion indgår i kategorien ”PT1” som er ”hygiejne for mennesker”. 

Desinfektion+ lever op til kravene for hånddesinfektion, fordi der mindst er 70% alkohol i produktet. 

Statens Serum Institut anbefaler at PT1 produkter til anvendelse på mennesker indeholder hudplejemidler. Desinfektion+ har udover aktivstoffer også tilsat hudplejemiddel, som forebygger udtørring af huden, i modsætning til hyppig håndvask. mindst 

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen udgiver retningslinjer, råd og forslag til hvordan vi sammen sikrer at Danmark bevarer en ren og ikke forurenet natur, samt sikrer at produkter der anvendes i Danmark ikke er skadelige for mennesker eller miljø. Dette gælder også anvendelse af kemikalier, vand- og naturforvaltning, luftforurening, sprøjtemidler og affald. Det er blot nogle få af deres arbejdsområder. 

Miljøstyrelsen udgiver også gode råd om hånddesinfektion som vi varmt kan anbefale.

Lægemiddelstyrelsen - DMA

Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen, er en del af Sundheds- og Ældreministeriet. På engelsk hedder Lægemiddelstyrelsen Danish Medicines Agency og forkortes “DMA”. DMA har mange opgaver og sikrer at du som forbruger og indkøber kan føle dig tryg. Blandt mange opgave så

  • godkender og kontrollerer lægemiddelvirksomheder og lægemidler på det danske marked
  • overvåger bivirkninger ved lægemidler, godkender kliniske forsøg
  • fører tilsyn med medicinsk udstyr, som er tilgængeligt i Danmark
  • overvåger alvorlige hændelser med medicinsk udstyr,  
  • og meget andet. 
 

Vi er registreret som distributør og importør af Medicinsk Udstyr ved Lægemiddelstyrelsen og DMA. Vi overholder naturligvis alle regningslinjer og forskrifter. Vi holder os hele tiden ajour og opdateret med gældende regler og lovgivning. Det skal være en tryg oplevelse at handle med os hos Desinfektion+ 

 

Arbejdstilsynet

Desinfektion+ har fået produktnummer fra Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet. De fører tilsyn med virksomheder med henblik på at skabe et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø. På deres hjemmeside kan du finde love, regler og emner om arbejdsmiljø.

Produktnummeret for Desinfektion+ er PR4281779

Produktnummeret for Desinfektion+ Wipes er PR4310066

Vi har en særlig aftale med EuroFins, som er verdens førende testcenter for vira og bakterier. 

Takket været dette særlige samarbejde, kan vi nu tilbyde brugere af Desinfektion+ tests i eget miljø. 

EuroFins har udviklet en ny test der giver mulighed for at undersøge om der på faste overflader er forekomst af virus. 

Det nye testværktøj giver en unik mulighed for at vurdere behovet for rengøring og dokumentere, om den udførte rengøring er tilstrækkelig. Testen kan udføres på alle faste overflader. Testen bør udføres steder hvor mange mennesker kommer i berøring med den samme overflade – f.eks. dørhåndtag, trappegelændere, fælles tastaturer og bordkanter. Testen kan også være relevant når I skal dokumentere at der ikke er efterladt smitte i forbindelse med leverancer, reparation og vedligeholdelse af maskiner og udstyr.

Simpel prøvetagning og hurtigt svar 

Testen udføres direkte hos jer og Eurofins giver herefter svar indenfor 24 timer, efter de har modtaget prøverne. For test I eget miljø med og uden Desinfektion+, skriv til Katrine Larsen på Kontakt@DesinfektionPLUS.dk